Wonen in Vries

Vries heeft een regiofunctie voor de kleinere omliggende dorpen. Dat resulteert in een ruim aanbod van voorzieningen en tal van sportmogelijkheden. En dat allemaal op loopafstand. Ook scholen zijn dichtbij. Kortom: een prachtige plek om te wonen!

Een dorpse sfeer met de bruisende stad binnen handbereik. Met de snelweg A28 dichtbij het dorp en een goede busverbinding (er vertrekt elk half uur een bus) vormt Vries een prima uitvalsbasis voor wie naar Groningen of Assen wil.

Het esdorp Vries ligt in een bosrijke omgeving. Aan de westkant ligt natuurgebied de Holten - alleen toegankelijk voor wandelaars - dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer.


Vries is van origine een esdorp, dit karakter is op topografische kaarten van 1850 nog goed herkenbaar. Het dorp grenst aan de westzijde aan de es en aan de oostzijde ligt het beekdal van de Runsloot met de weidegronden. Het dorp wordt omringd door heide en veengronden. Een radiaal patroon van wegen verbindt Vries met de omliggende dorpen. De wegen aan de noord en de zuidzijde hebben een formeler karakter, beide lanen zijn aangelegd rond 1800 om de ontsluiting van het gebied en de verbinding tussen Assen richting Groningen te verbeteren. De oude route door het gebied verloopt via de Taarlooseweg en de oude Asserstraat rich ng Donderen. Dit is eveneens een belangrijke hoogtelijn van de Rug van Rolde.

Op de kaart van circa 1900 is te zien dat inmiddels het Noord-Willemskanaal is gegraven. Tussen het dorp en het kanaal zijn veel gronden in cultuur gebracht; het zijn kleinschalige ontginningen. Op de esrand en langs de Groninger-, Asser- en Tynaarlosestraat is lintbebouwing ontstaan

Rond 1930 is een rijksweg door Vries aangelegd, die Assen met Groningen verbindt. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp sterk uitgebreid. De eerste planma ge uitbreidingen vonden aan de westzijde van de kern plaats op de es. Het ontwerp van de eerste uitbreiding werd gemaakt door de vroegere PPD (provinciaal planologische dienst) aangevuld met de dorpsrand van Vries van Harry de Vroome. Het is een plan, waarbij bestaande landschappelijke elementen zorgvuldig werden ingepast en de ruimtelijk rela e met het landschap zo sterk mogelijk is uitgewerkt.

De Tipkampen (de bebouwing achter de locatie kan gezien worden als het sluitstuk van deze ontwikkeling. Het betere een strokenverkaveling met de omvang van circa 60 woningen.
De woningen zijn in een hogere dichtheid gebouwd dan de omringende woningen. De woningblokken van 4 en 6 woningen begeleiden de straat de Tipkampen. De 2 zijstraten zijn als hofjes uitgewerkt. Hier is sprake van een stempel, een vaste configuratie van het wonen, verkaveling, de openbare ruimte en praktische zaken als parkeren. Hoewel de ontwikkeling stempel in de jaren 60 en 70 leidde tot een grootschalige herhaling van dit patroon is hier een kleinschalige (dorpse) toepassing gebruikt.

De latere uitbreidingen zijn gesitueerd aan de zuid- en oostzijde in het heideontginningslandschap. In de Fledders werd een structuur van woonerven gesitueerd ingepast in bestaande landschappelijke elementen. De woonerven zijn naar binnen gericht en hebben een ruimte kraag van beplanting waardoor de achterkanten van de woningen beperkt zichtbaar zijn. In de loop van de jaren 80 werd de wijk Diepsloot opgepakt.

Nieuwe infrastructuur van recente datum is de A28 plus de aansluiting daarop ten oosten van Vries en de Noordenveldweg langs de noordzijde van de kern. Het beekdal van de Runsloot is door de doorsnijding met infrastructuur, bebouwing en ruilverkaveling nauwelijks meer herkenbaar in het landschap.

 

 • Royale twee onder één kap

  Royale twee onder één kap

  Aan de Nijstad - een nieuwe straat in het hart van Vries - worden zes twee onder één kap woningen gerealiseerd

  Lees meer
 • Royale vrijstaande woningen

  Vrijstaande woningen

  Aan de Nijstad - een nieuwe straat in het hart van Vries - worden vier vrijstaande woningen gerealiseerd

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.